Verzorgen, verbinden & verduurzamen

Jaarver­slag 2014

Ver­zor­gen

Met het verzorgen van veilig en betrouwbaar gastransport creëren wij waarde voor de samenleving.

Ver­bin­den

Via ons netwerk verbinden wij Europese energiegebruikers met wereldwijde (groen)gasbronnen.

Ver­duurza­men

Gasinfrastructuur kan een belangrijke rol spelen in een duurzame en betaalbare energievoorziening.

Ver­zor­gen

We zijn een bedrijf met een publieke taak: het verzorgen van veilig en betrouwbaar gastransport. We willen daarbij waarde creëren voor de samenleving. Dat doen we zowel economisch, als in de vorm van een belangrijke bijdrage aan een betaalbare en duurzame energievoorziening. Onze gasinfrastructuur in Nederland en Duitsland speelt een belangrijke faciliterende rol in het succes van de Noordwest Europese gasrotonde. Hierdoor kunnen onze klanten over voldoende gas beschikken tegen gunstige prijzen.

 • Dividend NL Staat
  € 362 miljoen
 • Gas getransporteerd
  1.233 miljard kWh
 • Leveringszekerheid
  1 korte onderbreking
 • Aantal medewerkers (fte)
  1.704
 • Leidingbeschadigingen
  3, zonder gasuitstroom

Ver­bin­den

Er dient zich een nieuwe fase aan in de Nederlandse gasvoorziening. Om de voorzieningszekerheid in Nederland en Europa op peil te houden, zal in toenemende mate aardgas via pijpleidingen of als LNG worden geïmporteerd. Een andere ontwikkeling is het vergroenen van de gasrotonde met duurzaam geproduceerd gas uit biomassa en wind en door gas te combineren met andere, duurzame energiebronnen. Via ons netwerk verbinden wij Europese energiegebruikers met wereldwijde (groen)gasbronnen.

 • Hoge liquiditeit gasmarkt
  Groei TTF 59,4%
 • Toename LNG activiteiten
  48% meer schepen
 • Stakeholderevent
  Dialoog energietransitie
 • Gasopslag EnergyStock
  Twee succesvolle veilingen

Ver­duurza­men

Wij streven naar een energievoorziening die CO2-neutraal is. Iedereen – individuen, bedrijven, landen - is op zijn eigen manier met energie bezig. Wij zijn ervan overtuigd dat gas en gasinfrastructuur op veel manieren kunnen bijdragen aan een duurzame energievoorziening. De uitdaging is om alle bestaande en nieuwe activiteiten slim met elkaar te verbinden. Op die manier ontstaat een krachtig energiesysteem dat lokale initiatieven ondersteunt en stimuleert, terwijl het overkoepelende en achterliggende energiesysteem zorgt voor de benodigde betrouwbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie.

 • Power-to-gas Delfzijl
  Productiecapaciteit 12 MW
 • Green Deal HarvestaGG
  Cap. 20 miljoen m³ biogas
 • Groengascertificaten
  53 miljoen m³ groen gas
 • Eigen footprintreductie
  27% minder CO2-emissie
 • Nieuw LNG laadstation
  Cap.: 5.000 tankwagens