Stakeholders: portretten

Klaus-Dieter Borchardt

Directeur Interne Energiemarkten EC, Europese Commissie

Klaus-Dieter Borchardt

Directeur Interne Energiemarkten EC, Europese Commissie

Klaus-Dieter Borchardt heeft een duidelijke visie ten aanzien van onze toekomstige energiemix. Gas zal volgens hem een belangrijke onderdeel uitmaken van deze mix, maar dan als efficiënte back-up...

Lees het interview

Klaus-Dieter Borchardt heeft een duidelijke visie ten aanzien van onze toekomstige energiemix. Gas zal volgens hem een belangrijke onderdeel uitmaken van deze mix, maar dan als efficiënte back-up voor het steeds grotere aandeel duurzame energiebronnen en in de transportsector.

‘Ik zie een mooie toekomst weggelegd voor de Europese energiemarkt.  Ik zet me in voor een interne energiemarkt met goed functionerende grensoverschrijdende handelsvoorschriften, efficiënte infrastructuurnetwerken voor gas en elektriciteit en niet-discriminerende toegankelijkheid voor alle partijen. Een goed functionerende interne energiemarkt trekt investeringen aan, helpt bij het succesvol bestrijden van de energiecrisis, is een drijvende kracht achter groei, banen en leveringszekerheid van energie, en brengt de Europese klimaat- en energiedoelstellingen binnen bereik.

Gas zal een belangrijk onderdeel uitmaken van onze toekomstige energiemix als efficiënte back-up voor het steeds grotere aandeel duurzame energiebronnen.

Mijn huidige inspanningen zijn erop gericht om de gasmarkt te openen en vrije gashandel mogelijk maken in de 28 landen van de Europese Unie. Over 30 jaar zullen we beschikken over een extreem dichte, robuuste en goed ontwikkelde gasinfrastructuur. Infrastructuurbedrijven zouden meer moeten samenwerken over de grenzen heen, ook met de distributienetwerkbeheerders. Vooral om te zorgen voor een vrije stroom van gasmoleculen door heel Europa. In crisissituaties zouden zij over een veel groter arsenaal aan gereedschappen moeten kunnen beschikken om in tijden van crisis beter te kunnen sturen, ook aan de vraagkant – op een gecoördineerde manier en op regionaal of zelfs Europees niveau.

Infrastructuurbedrijven zoals Gasunie zijn essentieel. Niet alleen voor het opzetten van de Europese interne energiemarkt, maar ook voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de infrastructuur. Ik denk dat we in de toekomst een verdere concentratie van infrastructuur zullen gaan zien, die zal resulteren in een nog sterkere positie voor bedrijven zoals Gasunie.’

Henk Herremans

Directeur Aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab

Henk Herremans

Directeur Aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab

Henk Herremans is directeur van aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab (V&SH). Verbinden zit in het DNA van V&SH. Zij streven naar langdurige samenwerkingen waarin ze investeren in een duurzame...

Lees het interview

Henk Herremans is directeur van aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab (V&SH). Verbinden zit in het DNA van V&SH. Zij streven naar langdurige samenwerkingen waarin ze investeren in een duurzame samenleving.

Aannemer en opdrachtgever werken hierbij continu aan een gezamenlijk doel. Daarbij kunnen de randvoorwaarden voor beide partijen wél verschillen. Zo zijn wij altijd op zoek naar een continue inzetbaarheid van onze medewerkers, terwijl Gasunie vooral stuurt op beschikbaarheid in het kader van leveringszekerheid. Dat geeft een gezond spanningsveld.

'Eigenlijk al sinds de start van de aanleg van de gasinfrastructuur in Nederland zijn V&SH en Gasunie partners van elkaar. Het is voor ons een grote opdrachtgever. Wij zijn op alle fronten alle dagen actief in het onderhouden, aanpassen en uitbreiden van de bestaande faciliteiten en netwerken. Ongeacht of het gaat om regulier onderhoud, storingsdiensten of grote nieuwbouwprojecten. Gasunie is voor ons een serieuze gesprekspartner en we gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om. Daarbij worden over en weer hoge eisen gesteld, want wij hebben net als Gasunie kwaliteit, veiligheid en professionaliteit ‘hoog in het vaandel'.

Gasunie is voor ons een serieuze gesprekspartner en we gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om.

Voor de toekomst zou ik het mooi vinden als we de voorwaartse integratie die we beide ambiëren verder vorm kunnen geven. Wij schuiven graag eerder in het proces aan tafel om onze ervaring en kennis in te kunnen brengen bij het ontwerp- en planproces. Wij bereiden ons daar al geruime tijd op voor en vertrouwen erop dat we gezamenlijk op korte termijn deze stap gaan zetten.'

Jan Cees Vogelaar

Directeur HarvestaGG

Jan Cees Vogelaar

Directeur HarvestaGG

Jan Cees Vogelaar is directeur van HarvestaGG, een bedrijf met een missie: ‘de wereld een beetje groener maken’. HarvestaGG wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de landbouw en de...

Lees het interview

Jan Cees Vogelaar is directeur van HarvestaGG, een bedrijf met een missie: ‘de wereld een beetje groener maken’. HarvestaGG wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de landbouw en de transportsector.

'Het eerste contact met Gasunie heb ik gehad tijdens een bijeenkomst over biobased economy. HarvestaGG maakt onderdeel uit van de agrosector, en heeft een goed business concept ontwikkeld om vanuit gras biogas te produceren, en zocht partners om de productieketen rond te maken. Dat concept sprak Gasunie aan. We zijn daarom in 2014 om de tafel gaan zitten om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken, en we hebben daarvoor een goede manier gevonden. Wij produceren groen gas uit gras, dat Gasunie kan upgraden naar bio LNG en invoeden in haar netwerk.

Met dit project verbinden we twee verschillende werelden aan elkaar, de agrosector en energie, en dat vind ik bijzonder.

Ons concept creëert voor iedereen een win-win situatie. Boeren moeten deels vergroenen vanwege Europese wetgeving. Het verbouwen van gras past daarin. Gras is tevens een uitstekende bodemverbeteraar, die meerdere malen per jaar geoogst kan worden. Boeren verdienen er daarom meer mee dan met bijvoorbeeld wintertarwe. Wij maken daar brandstof van, waarmee onze energievoorziening kan vergroenen.

Gasunie is een bedrijf met andere businessmodellen dan in mijn sector, veel behoudender. Ik merk dat financiering een lastig punt is, innovaties brengen nou eenmaal bepaalde risico’s met zich mee. Investeringen met risicodragend kapitaal liggen voor Gasunie moeilijk omdat het een bedrijf is met een publieke taak dat verantwoording af moet leggen over haar investeringen.

Ik communiceer graag open en transparant en dat wordt op prijs gesteld. Ik krijg hetzelfde terug, en dat schept vertrouwen in deze samenwerking. Met dit project verbinden we twee verschillende werelden aan elkaar, de agrosector en energie, en dat vind ik bijzonder.

Als dit project voorspoedig verloopt, kunnen we in 2016 productie draaien. Over 5 jaar hoop ik de eerste drie à vier locaties in Nederland aan het werk te hebben. En daarna? Dit concept biedt kansen in heel Europa, en ik kijk graag over grenzen heen. Misschien hebben we dan ook één of twee installaties in België.'

Marit Koch

Sales specialist Gasunie Transport Services

Marit Koch

Sales specialist Gasunie Transport Services

We zijn een bedrijf met een publieke taak: het verzorgen van veilig en betrouwbaar gastransport. Onze klanten staan daarbij centraal. We vinden het belangrijk dat de onderlinge contacten met hen...

Lees het interview

We zijn een bedrijf met een publieke taak: het verzorgen van veilig en betrouwbaar gastransport. Onze klanten staan daarbij centraal. We vinden het belangrijk dat de onderlinge contacten met hen snel, efficiënt en prettig verlopen. In 2012 hebben we een Customer Desk ingericht, waar onze klanten elke werkdag terecht kunnen. Marit Koch is sales specialist op de afdeling Customer Sales & Service en werkt wekelijks bij de Customer Desk.

Onze klanten staan centraal. We vinden het belangrijk dat de onderlinge contacten met hen snel, efficiënt en prettig verlopen.

'We hebben de Customer Desk ingericht om onze klanten beter tot dienst te kunnen zijn. Ze kunnen altijd bij ons terecht en we handelen hun vragen vlot en professioneel af. We houden bij welke vragen en opmerkingen er binnenkomen. Als dingen regelmatig voorkomen, dan gaan we daarmee aan de slag. Een voorbeeld daarvan is onze website. We begrijpen van klanten dat ze de werkwijze van onze online customer portal soms als omslachtig ervaren. Daarom kijken we nu hoe we deze kunnen verbeteren.

We houden jaarlijkse een klantonderzoek, waarin we vragen naar de mening van onze klanten over GTS in het algemeen. Daarnaast houden we ook een periodieke kwaliteitsmeting specifiek voor de Customer Desk. Want we willen onze dienstverlening continu verbeteren.

Twee keer per jaar organiseren we bijeenkomsten voor onze klanten. Dat is voor ons een belangrijk moment waarop we op een informele manier contact hebben. We delen daar onze voornemens voor het komende halfjaar en we krijgen daar direct feedback op. Omdat onze klanten hebben aangegeven dit soort informele contactmomenten te waarderen, overwegen we om wat vaker dit soort bijeenkomsten te organiseren, misschien in de vorm van een klantendag.'

Paul Joosten

Omwonende installatie EnergyStock in Zuidwending

Paul Joosten

Omwonende installatie EnergyStock in Zuidwending

Paul Joosten woont dichtbij de ondergrondse gasopslagfaciliteit in Zuidwending, EnergyStock. Hij is 2,5 jaar geleden met zijn familie verhuisd van het westen naar het rustige noorden. Hij heeft een...

Lees het interview

Paul Joosten woont dichtbij de ondergrondse gasopslagfaciliteit in Zuidwending, EnergyStock. Hij is 2,5 jaar geleden met zijn familie verhuisd van het westen naar het rustige noorden. Hij heeft een technische achtergrond en weet veel van energie. Zijn eigen huis heeft niet voor niets de publieksprijs gewonnen voor het ‘Beste, leukste, aansprekendste energieneutrale huis van NL 2014’.

'Ik heb vrij uitzicht aan de voorkant van mijn huis, en kan bijna tot het volgende dorp kijken. Aan de achterkant ligt EnergyStock, maar daar merken we eigenlijk niets van. Soms zie je ’s nachts het licht van de installatie, maar daar hebben we geen last van.

Het is prettig om te weten wie op de installatie werken. Deze persoonlijke contacten worden door de omgeving erg gewaardeerd.

De communicatie vanuit EnergyStock verloopt heel prettig. Als er iets bijzonders aan de hand is - wanneer er bijvoorbeeld voor werkzaamheden wordt afgefakkeld - dan worden we van te voren geïnformeerd. Ook levert de chef van de installatie regelmatig stukjes aan voor onze buurtkrant, Dorpenkrant 't Tonckeltje. Daar zijn we blij mee. Zo weten we precies waar de installatie voor bedoeld is, hoe hij werkt en welke werkzaamheden zijn gepland.

De omwonenden van de installatie zijn uitgenodigd voor een rondleiding. Omdat ik een technische achtergrond heb, vond ik het leuk om de technische details mee te krijgen. Ook heeft EnergyStock een barbecue georganiseerd voor de buurt toen de werkzaamheden aan de laatste caverne afgerond waren. Het is prettig om te weten wie op de installatie werken. Deze persoonlijke contacten worden door de omgeving erg gewaardeerd.'

Dr. Martin Bürgel

Executive Vice President, Director Oil and Gas, PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie

Dr. Martin Bürgel

Executive Vice President, Director Oil and Gas, PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der Informationstechnologie

Dr. Martin Bürgel is Executive Vice President, Director Oil and Gas bij de PSI Group in Berlijn. PSI ontwikkelt en integreert software-oplossingen en complete systemen voor onder andere...

Lees het interview

Dr. Martin Bürgel is Executive Vice President, Director Oil and Gas bij de PSI Group in Berlijn. PSI ontwikkelt en integreert software-oplossingen en complete systemen voor onder andere infrastrcutuurbedrijven. Het bedrijf is leverancier van het belangrijke netwerkcontrolesysteem van Gasunie Deutschland.

‘PSI heeft een langlopende zakelijke relatie met Gasunie Deutschland ontwikkeld, daterend uit de oude tijden van BEB Transport GmbH. In 2008 startte een nieuw hoofdstuk met de bestelling door Gasunie Deutschland van INGa – het geÏntegreerde Netwerkcontrolesysteem voor Gastransport. Als belangrijkste IT-systeem van Gasunie Deutschland is INGa thans diep verankerd in de organisatie van Gasunie Deutschland en verbonden met veel afdelingen binnen het bedrijf.

Elk complex en langlopend samenwerkingsproject kent facetten van een huwelijk – je leert elkaar kennen, gaat samen door moeilijke tijden, zoekt naar oplossingen, leert elkaar vertrouwen en maakt samen iets nieuws. Dit alles in een snel veranderende wereld. Dit was ook onze ervaring met Gasunie Deutschland. Het was veel werk en soms was het een grote uitdaging om alle nieuwe eisen in te voeren De resultaten die wij hebben bereikt met betrekking tot gastransportmanagement en informatieveiligheid bleken echter een succes te zijn en worden op dit moment ook toegepast door andere internationale TSO’s.

Je leert elkaar kennen, gaat samen door moeilijke tijden, zoekt naar oplossingen, leert elkaar vertrouwen en maakt samen iets nieuws.

Zowel Gasunie Deutschland als PSI exploiteren en ondersteunen het systeem 24/7 en de gezamenlijk ontwikkelde redundantieconcepten en informatieveiligheid vormen de basis van de hoge betrouwbaarheid van het management van de fysieke gasstromen.

De ontwikkeling van dit informatiesysteem vond plaats op een moment datzowel IT-ontwikkelingen als de Europese gasmarkten een transitie doormaakten. Gasunie Deutschland kreeg bijvoorbeeld te maken met meer shippers, shippers die afgesplitst waren van de infrastructuurbedrijven en nieuwe transparantie- en flexibiliteitseisen van de toezichthouder.

Onze samenwerking is succesvol want Gasunie Deutschland exploiteert nu één van de beste gasmanagementsystemen ter wereld exploiteert. Maar het werk is nog niet af. Onze gezamenlijke toekomstuitdaging blijft de ontwikkeling van adequate softwareoplossingen waarmee we kunnen inspelen op de kansen en ontwikkelingen die zich zowel binnen de ICT als binnen de energiebranche voordoen.'

Gert van der Tas

Directeur Dura Vermeer Ondergrondse Infra

Gert van der Tas

Directeur Dura Vermeer Ondergrondse Infra

Gert van der Tas is directeur van Dura Vermeer Ondergrondse Infra. Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Met haar kennis, ervaring en vakmanschap streeft...

Lees het interview

Gert van der Tas is directeur van Dura Vermeer Ondergrondse Infra. Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Met haar kennis, ervaring en vakmanschap streeft Dura Vermeer ernaar een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van haar klanten.

Belangrijk is dat je luistert naar elkaar en wat doet met de ideeën van de ander.

'Samen met 4 andere in ondergrondse infrastructuur gespecialiseerde bedrijven voeren wij middelgrote projecten voor Gasunie uit. Wij werken al meerdere decennia voor Gasunie en dat doen we naar volle tevredenheid. Voor ons staat een serieuze relatie met de klant voorop, we zijn partners van elkaar en zo werken we ook samen. Belangrijk daarbij is dat je luistert naar elkaar en wat doet met de ideeën van de ander. Onze relatie met Gasunie is open, er is wederzijds respect en de verwachtingen over en weer zijn duidelijk. Als er dan vervolgens iets afwijkt dan wordt dat herkend en erkend en kun je samen naar een oplossing kijken.

We merken dat de projecten waar Gasunie mee bezig is complexer van aard worden. Dat betekent dat ze ook meer van ons vragen, zoals extra opleidingen voor onze medewerkers. Die investering doen we graag. We merken echter ook dat Gasunie er dan vervolgens zelf nog niet altijd klaar voor is. Doordat het een grote organisatie is, loopt besluitvorming langs veel schijven. Het zou mooi zijn als we dat beter op elkaar kunnen afstemmen.

Een ontwikkeling die zich nu aan het inzetten is, is de zogenaamde voorwaartse integratie. Daarbij willen we al in de planfase gesprekspartner zijn. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meewerken aan de omgevings- en detailengineering. Op die manier kun je nog beter gebruik maken van elkaars expertise en de meeste meerwaarde creëren.'

Louis Kavelaars

Gebiedstechnicus werktuigbouw bij Gasunie

Louis Kavelaars

Gebiedstechnicus werktuigbouw bij Gasunie

Goed beheer en onderhoud van onze gasinfrastructuur is  een belangrijke voorwaarde om veilig en betrouwbaar gastransport te kunnen verzorgen. Louis Kavelaars zet zich als gebiedstechnicus in het...

Lees het interview

Goed beheer en onderhoud van onze gasinfrastructuur is  een belangrijke voorwaarde om veilig en betrouwbaar gastransport te kunnen verzorgen. Louis Kavelaars zet zich als gebiedstechnicus in het gebied Utrecht dagelijks in voor een onverstoorde gasvoorziening.

'Bijna dertien jaar ben ik inmiddels werkzaam voor Gasunie. Als gebiedstechnicus werktuigbouw verricht ik onderhoud aan meet- en regelstations, gasontvangstations en leidingen. Ook verhelp ik storingen als deze zich voordoen. Gasunie is een boeiend bedrijf en mijn functie biedt veel afwisseling. Geen dag is hetzelfde. Wat ik ook mooi vind, is de inbreng die wij als gebiedstechnici hebben bij nieuwe projecten. De ervaringen die wij opdoen, worden dan gebruikt als input voor verbeteringen. Daarnaast vind ik altijd een luisterend oor als dat nodig is. Loop ik in mijn werk tegen een probleem aan dan wordt er actie ondernomen zodat het opgelost kan worden.

Voor de komende jaren verwacht ik dat onze werkzaamheden steeds meer van allround naar specialismen zullen verschuiven. Dit omdat we vaker voor projecten zoals het meerjarig vervangingsprogramma worden ingezet.

Door te vertrouwen op elkaars oordeel kunnen we de efficiency van ons werk verhogen, een waarde die ik zelf heel belangrijk vind.

Mijn wensen voor de toekomst? Ik blijf dit werk graag nog lange tijd doen. Vorig jaar hebben we te maken gehad met onrust over arbeidsvoorwaarden. Dat was niet prettig en ik hoop dat de rust die er nu weer is zo blijft. Daarnaast hoop ik dat we ondanks sommige veranderingen gebruik blijven maken van elkaars kennis en kunde. Door dat te doen en te vertrouwen op elkaars oordeel kunnen we de efficiency van ons werk verhogen, een waarde die ik zelf heel belangrijk vind.'

Jörn Maurer

Managing director Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Jörn Maurer

Managing director Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

Jörn Maurer is managing director van het regionale gasnetwerk Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH.  Op dit netwerk in Noord-Duitsland zijn 6000 klanten aangesloten, die met ingang van...

Lees het interview

Jörn Maurer is managing director van het regionale gasnetwerk Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH.  Op dit netwerk in Noord-Duitsland zijn 6000 klanten aangesloten, die met ingang van oktober 2015 als eerste in Duitsland zullen overgaan van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas.

‘In eerste instantie zou een ander netwerk, namelijk het netwerk van Stadtwerke Achim, als het eerste marktconversiegebied overgaan naar hoogcalorisch gas. Maar vanwege de technische complexiteit in Achim en de gunstigere omgevingsomstandigheden in Schneverdingen werd ons Stadtwerk het pilotproject. Samen met Gasunie Deutschland bespraken we de uitdagingen van deze marktconversie en kwamen we tot goede oplossingen.

Samen met Gasunie Deutschland bespraken we de uitdagingen van deze marktconversie en kwamen we tot goede oplossingen.

In Duitsland is al eerder elders ervaring opgedaan met de overgang van L- naar H-gas, de technische kennis is er dus. De belangrijkste uitdaging voor ons is het plannen en coördineren van het proces tussen alle externe betrokken stakeholders, en daarnaast het verkleinen van mogelijke risico’s . Gasunie was zeer behulpzaam bij dit proces en onze directe communicatie leidde tot goede resultaten.

Het feit dat je de eerste bent, brengt kansen en risico’s met zich mee. De toezichthouder in Niedersachsen is vooral geïnteresseerd in het onderscheid tussen kosten die uitsluitend verband houden met de marktconversie en kosten die verbonden zijn aan de oorspronkelijke netwerkexploitatie. Gelet op de omvang van ons bedrijf en om zo transparant mogelijk te kunnen zijn, hebben wij ervoor gekozen de noodzakelijke diensten te outsourcen. Dit maakt het mogelijk om de kosten die uitsluitend verband houden met het conversieproces duidelijk in kaart te brengen.

Het belangrijkste knelpunt was de beschikbaarheid van bedrijven met voldoende menskracht om het technische conversieproces op tijd te faciliteren. Wij hebben gekozen voor een gediversifieerd aanbestedingsproces. Dit verkleint de risico’s en maakt concurrentie mogelijk zodat de kosten zo laag mogelijk blijven. Wij hebben ervaren dat angst voor Europese aanbestedingsprocessen niet nodig is. Alles is beheersbaar.’

Frans Talstra

Bestuurslid Dorpsbelangenvereniging Aktie'68 Kommerzijl en omwonende van ons compressorstation in Grijpskerk

Frans Talstra

Bestuurslid Dorpsbelangenvereniging Aktie'68 Kommerzijl en omwonende van ons compressorstation in Grijpskerk

Wel wordt duidelijk dat bij deze grote projecten de betrokken technici en de uitvoerders meteen contact leggen met de bijbehorende instanties, zoals gemeente en brandweer, maar dat men het nabij...

Lees het interview

Wel wordt duidelijk dat bij deze grote projecten de betrokken technici en de uitvoerders meteen contact leggen met de bijbehorende instanties, zoals gemeente en brandweer, maar dat men het nabij gelegen dorp met de inwoners niet altijd direct in beeld heeft. Maar zodra we aan de bel trekken, worden we netjes geïnformeerd. Die informatie kunnen we dan vervolgens publiceren in onze dorpskrant: dat geeft meteen rust in het dorp.

Een goede buur is beter dan een verre vriend.

'Het is niet niks, zo'n installatie naast ons dorp en de omliggende boerderijen, samen met nog geen 600 inwoners. Maar door de landschappelijke inpassing zie je er heel weinig van. Het wordt pas opletten als je merkt, zoals ruim een jaar geleden, dat Gasunie bouwactiviteiten heeft rond de komst van nieuwe compressoren. Gelukkig kunnen we dan met onze vragen terecht bij Gasunie dat ervoor zorgt dat we de installatiechef te spreken krijgen. Deze functionaris stellen we al onze dorpse vragen betreffende overlast zoals extra transporten in de naaste woonomgeving, verandering van geluidscontouren en extra lawaai tijdens het proefdraaien van de nieuwe compressorinstallaties, invloed daarvan op de nabij grazende schapen en koeien en de roedel reeën, de extra verlichting tijdens de bouwwerkzaamheden, het toegankelijk blijven van de fiets- en wandelpaden in het park, enzovoort. Het is voor ons erg prettig dat de installatiechef vervolgens rustig de tijd neemt om de consequenties voor ons dorp te begrijpen en de nodige maatregelen te nemen.

Als bestuur van Dorpsbelangen Aktie'68 stellen we het wel erg op prijs dat Gasunie praktisch met ons regelt dat we proactief van de nodige informatie worden voorzien en onze dorpsgenoten daarvan op de hoogte kunnen brengen. Een goede buur is beter dan een verre vriend.'